Το σπήλαιο της Αγίας Τριάδας στην Κάρυστο

Το σπήλαιο της Αγίας Τριάδας βρίσκεται στην νότια Εύβοια, στους πρόποδες του όρους Όχη και σε απόσταση από την πόλη της Καρύστου περίπου 3χλμ. Το σπήλαιο είναι γνωστό στους κατοίκους της περιοχής, αλλά έγινε ευρύτερα γνωστό στην Ελλάδα από τις πολλές αποστολές εξερεύνησης που έχει πραγματοποιήσει σε αυτό ο ΣΠΕΛΕΟ. Το σπήλαιο έχει σχηματισθεί κατά μήκος υπόγειου ποταμού, τα νερά του oποίου εκβάλλουν στην πηγή της Αγίας Τριάδας. Η πηγή χαρακτηρίζεται σαν καρστική πηγή επαφής – εκχείλισης των περμικών μαρμάρων, τα οποία φράσσονται τεκτονικά από τους υπερκείμενους στρωματογραφικά χλωριτικούς και σερικιτικούς σχιστόλοθους . Η ανάβλυση της πηγής είναι σημειακή και η ροή της συνεχής με παροχή 195m3/h (5-76). Η ποσιμότητα του νερού είναι 1ης τάξεως . Γύρω από το όρος Όχη υπάρχουν και άλλες πηγές που έχουν ροή όλο τον χρόνο…Η συνέχεια του άρθρου εδώ…

Βίντεο απο το εσωτερικό του σπηλαίου διασχίζοντας το ” Χάσμα “,

πηγή SPELEO